Cine suntem

Adresa sitelui este : https://originidipuglia.ro.

Vă mulțumim că ați vizitat Originidipuglia.ro. Ne straduimin fiecare zi pentru a îmbunătăți experiența dvs. vizuala in accesarea site-ului web. Vă rugăm să citiți  Politica de confidențialitate, oferind acordul dvs

CE DATE PERSONALE COLECTĂM ȘI DE CE LE COLECTĂM

1. DESCRIERE

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental originidipuglia.ro , prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

originidipuglia.ro este denumirea comercială al UNION MEAT GROUP., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Str. Telita 19, sector 5, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/5825/2008, cod unic de înregistrare fiscală 23620486. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul originidipuglia.ro cu protecția datelor la adresa de e-mail office@originidipuglia.ro – cu mentiuneaîn atenția Responsabilului originidipuglia cu protecția datelor.

2. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Când vă creați un cont originidipuglia, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;

În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din platforma originidipuglia.ro aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: fotografie, genul, nickname, număr telefon mobil, număr telefon fix, data nașterii, nivelul educației, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail, datele cardului bancar etc.;

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

3. Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

  1. Pentru prestarea serviciilor originidipuglia în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

1.1) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei originidipuglia ;

1.2) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

1.3) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

1.4) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

1.5) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

1.6) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile originidipuglia sau ale partenerilor din originidipuglia.ro.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între originidipuglia și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

4. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma originidipuglia.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

5. DREPTURI ASUPRA DATELOR DVS

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.